Polityka prywatności i cookies - Raczkujac.pl | Blog parentingowy z przepisami dla dzieci

Polityka prywatności i cookies

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach Stron internetowych w domenie raczkujac.pl (m.in. stron pod adresami: https://www.raczkujac.plhttps://sklep.raczkujac.plhttps://oferta.raczkujac.pl).

Administratorem strony jest Marta Miśkiewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Raczkując w kuchni Marta Miśkiewicz , ul. Opaczewska 23 m. 16, 02-372 Warszawa, NIP: 7010187564, REGON 524768860.

Kontakt z Administratorem możliwy jest przez e-mail pod adresem „kontakt@raczkujac.pl” lub telefonicznie: +48 515-979-066.

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Marta Miśkiewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Raczkując w kuchni Marta Miśkiewicz”, ul. Opaczewska 23 m. 16, 02-372 Warszawa, NIP: 7010187564, REGON 524768860,
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.raczkujac.pl lub w dowolnej subdomenie domeny raczkujac.pl (m.in. sklep.raczkujac.pl, oferta.raczkujac.pl) wraz z podstronami. 
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony,
 4. EOG – Europejski Obszar Gospodarczy.

§ 2
Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter i formularz zamówienia produktu elektronicznego.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Gwarantuję poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych oraz informuję, że nie udostępniam przekazanych mi danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

§ 3

Cel przetwarzania danych

Dane przekazane Administratorowi przetwarzane są:

 1. w celu komunikacji z Tobą, w tym udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane przez Ciebie przez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail itp.,
  • Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami Strony. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego.
 2. w celu zawarcia a następnie przez czas i w celu realizacji umowy, a w przypadku podania danych dodatkowych – w oparciu o Twoją zgodę, do czasu jej cofnięcia lub ustania celu biznesowego.
 3. w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (np. wystawianie i przechowywanie faktur),
  • Dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 6 lat, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu.
 4. w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami,
  • Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora przez okres przedawnienia roszczeń.
 5. w celu wysyłki newslettera lub innych informacji marketingowych zawierających m.in. informacje o usługach, produktach, promocjach, darmowych treściach.
  Ponadto,
 6. w przypadku przetwarzania danych na platformach społecznościowych, Twoje dane będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania Stroną oraz grupami na platformach społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram), komunikacji z Tobą, kierowania do Ciebie treści marketingowych.
  • Dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy zdecydujesz się na polubienie strony/wybranie opcji Obserwuj/ dołączenie do Grupy lub w inny sposób zostawisz swoje dane na platformie zarządzanej przez Administratora, np. w formie umieszczenia wpisu lub komentarza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony/grupy lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu co może nastąpić poprzez usunięcie wyboru opcji „Lubię to”, „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu lub w inny sposób przewidziany w ramach platformy/Strony lub poprzez skontaktowanie się z Administratorem w sposób wskazany w punkcie 1.
  • Informuję, że zasady odnoszące się do strony/Fanpage/Grupy ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest strona/ Fanpage/Grupa ustala podmiot zarządzający tymi portalami.
  • Administrator zbiera dane wrażliwe w celu i przez czas niezbędny do realizacji umowy i jej prawidłowego wykonywania w oparciu o Twoją świadomą i dobrowolną zgodę oraz do celów dochodzenia i obrony przed roszczeniami w oparciu o uzasadniony interes Administratora przez czas do tego niezbędny lub do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu.
 7. w celu zorganizowania i przeprowadzenia konkursu
  • Dane będą przetwarzane wyłącznie w oparciu o Twoją zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) nie dłużej niż do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody lub ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Zgodę możesz w każdej chwili wycofać pisząc do mnie na adres podany wyżej.

§ 4

Newsletter

 1. Za pośrednictwem strony możesz zapisać się do newslettera zawierającego informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach związanych z moją aktywnością w Internecie. W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są Twoje dane osobowe w zakresie imienia i adresu e-mail.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku newslettera jest Twoja zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa przy zapisywaniu się do newslettera. Taką zgodę możesz w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera.
 3. Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu marketingu produktów i usług Administratora.
 4. Dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
 5. Do celów komunikacji handlowej, potrzebuję Twojej zgody zgodnie z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Możesz ją w każdej chwili wycofać klikając link w stopce maila lub pisząc do mnie na adres podany wyżej.

§ 5

Podmioty, którym powierzane jest przetwarzanie danych

 1. Przekazujemy Twoje dane innym podmiotom tylko wtedy gdy jest to niezbędne. 
 2. Administrator informuje Cię niniejszym, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  • Firmie hostingowej – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
  • Firmie świadczącej usługi newslettera – w celu korzystania z systemu mailingowego, służącego do przesyłania newslettera i pozostałej komunikacji e-mailowej o charakterze masowym,
  • Firmie świadczącej usługi rachunkowo-księgowe – w celu korzystania z systemu, w ramach którego generowane i wysyłane są do Użytkowników faktury dokumentujące zakupy dokonane za pośrednictwem Strony,
  • Firmie świadczącej usługi w zakresie doradztwa, hostingu, wsparcia informatycznego – Tomasz Miśkiewicz SIMPRES, NIP 1181794457, REGON 142618419
  • Firmie świadczącej usługi umożliwiające wysyłanie zautomatyzowanych wiadomości na platformie META w ramach serwisów społecznościowych Instagram i Facebook – MANYCHAT INC.,535 Mission St, San Francisco, CA 94105, USA. 
 3. Co do zasady dane nie będą przekazywane poza obszar EOG. W sytuacji gdy jednak będą przekazane poza EOG, nastąpi to w oparciu o Twoją zgodę, standardowe klauzule umowne lub w oparciu o inne zabezpieczenia przewidziane RODO.
 4. Z uwagi na korzystanie z usług Google, Manychat czy META Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz Kanady. Informuję Cię jednak, że podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

§ 6

Prawa Użytkownika

 1. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§ 7

Konieczność podania danych

 1. W przypadku subskrypcji newslettera, podanie danych jest dobrowolne. W przypadku gdy nie zostanie podany adres e-mail, newsletter nie będzie mógł być wysyłany.
 2. W przypadku Klientów/potencjalnych Klientów podanie danych jest dobrowolne, ale w przypadku ich niepodania nie będzie możliwe zawarcie umowy.

§ 8

Kontakt e-mailowy

 1. Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania ze mną kontaktu.
 3. Twoje dane osobowe przekazywane mi w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji

§ 9

Przepisy prawa obowiązujące w zakresie Polityki prywatności

 1. W  sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego i europejskiego, w tym w szczególności RODO.

§ 10

Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 11

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 1. piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
 2. kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony,
 3. kod śledzenia StatCounter – w celu analizy statystyk Strony
 4. kod śledzenia ManyChat – w celach analitycznych i marketingowych.

§ 12

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Polityka prywatności (wersja piąta) Warszawa, dnia 6 kwietnia 2023 roku.